ฉบับที่ 202 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ รวมจำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมหัวยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์