ฉบับที่ 192 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 (World Robot Olypiad :WRO2023) รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 19 (Senior) ผลการแข่งขัน
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมสิทธิ์เข้าแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย
1.นายสุภธิษณ์ ศรีชาติ 2.นายศุภกฤษณ์ โรจนวัชร์
ครูผู้ควบคุม
1.นายชุติพงษ์ พันธุ์สมบัติ 2.นางสาวฉวี โคนพันธ์
ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมสิทธิ์เข้าแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย
1.นายอธิปัตย์ นิลทะราช 2.นายศิริราช กางทอง 3.นายปกป้อง สิทธิศักดิ์
ครูผู้ควบคุมทีม
1.นายพรชัย สิทธิศักดิ์ 2.นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต
ทีมที่ 3 ได้ลำดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ประกอบด้วย
1.นายกิตติพัฒน์ ธงศรี 2.นายชวกร วภักดิ์เพชร 3.นายอดิเทพ จองบุดดี
ครูผู้ควบคุม
1.นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต 2.นางสาวฉวี โคนพันธุ์
     ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์