ฉบับที่ 178 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาโดยดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับทีมหนังสั้น 2K Production โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
“พิณของฉันสานฝันของพ่อ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
     ทีม 2k Production โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.สกลนคร
อำนวยการผลิต ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ครูที่ปรึกษา นายพรชัย สิทธิศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม นายโกมินทร์ แสนทิพย์ นายสุธิมนต์ แพนบุตร
ดำเนินเรื่อง นายอภิชัย วัดแผ่นลำ นายกานต์ แสนทิพย์
ผู้กำกับ/บทภาพยนต์ นายกิตติกร แซ่ฉิน
ประสานงาน/เทคนิคภาพ นายจาตุรงค์ จันทรโคตร
เทคนิคภาพ/ตัดต่อ นายกิตติกร แซ่ฉิน
คัดเลือกนักแสดง/อุปกรณ์ประกอบภาพยนต์ นายธนวินท์ สมมพรสิริ นายภูมิเพชร คงนารา

ภูไททัวร์