ฉบับที่ 173 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566) โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสกลนคร ในการนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนร่วมแสดงดนตรีโปงลาง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนกล่าวทักทาย 6 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน) ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์