ฉบับที่ 172 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

     ระหว่างวันที่ 14-13 กรกฎาคม 2566 นายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (SMTE) และคณะครูห้องเรียนพิเศษ ฯ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (SMTE) ในโอกาสนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

ภูไททัวร์