ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

       วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนวงโปงลางมูนมังอิสาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำงบประมาณ 2566 จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินส้นสกลนคร  ผลการประกวด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดดนตรีพื้นเมืองระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ครูผู้ฝีกซ้อม นายวีระพงศ์ มนตร์อินทร์ และนางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนวงโปงลางมูนมังอิสาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

ภูไททัวร์