ฉบับที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พ.ต. สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามบิน ค่ายกฤษสีวะรา มณฑลทหารบกที่29 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์