ฉบับที่ 153/2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยนายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และนางสาววันวิสา ประสพดี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการโครงการห้องเรีบนพิเศษ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมวิชาการในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ภูไททัวร์