ฉบับที่ 153 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชา พร้อมด้วย คณะจัดประเมินสื่อและนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสื่อและนวัตกรรม ฯ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมประเมินสื่อและนวัตกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานเวทีใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์