ฉบับที่ 151 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

     ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นายชัยวัฒน์ โกษาแสง ผู้กำกับลูกเสือ และนายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 7 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนสกลทวาปี ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์