ฉบับที่ 142/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ “การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ” ประจำปี 2565 ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ในการนี้ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์