ฉบับที่ 136 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

     วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กองลูกเสือโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธี ฯ นายสท้าน วารี หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีต่อผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสกลนคร และมีคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนครและอาชีวศึกษา เข้าร่วมจำนวน 900 คน โดยกองลูกเสือโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นลูกเสือกองเกียรติยศ เชิญธงลูกเสือจังหวัดสกลนคร พร้อมนี้ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์