ฉบับที่ 134 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

     วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางนุพิศ อัคพิน หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานสร้างสังคมรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่น (Best Practice) และโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ จากนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์