ฉบับที่ 130 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตรวจสอบตู้กดน้ำดื่มภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายสพฐ. ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์