ฉบับที่ 126 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้องด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมปฐมนิเทศโรงเรียนคู่จังหวัดพัฒนา สกลนครพนม ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

ภูไททัวร์