ฉบับที่ 124 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้นางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมค่าย 5 ภาษา (T.N.W. Foreign Language Immersion Camp 2024) โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม 240 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์