ฉบับที่ 121 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

     วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2567 (KITA 2024) โดยมีคณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์