ฉบับที่ 120 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2566

     วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส่งผลงานกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ TIKTOK กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์” จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้มอบเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลดังนี้
     ทีม 1 ได้รับรางวัลชมเชย
     1. นางสาวสโรชา อนันต์
     2. นางสาวณัฏฐณชา โยธะคง
     3. นายธนดล วรสาร
     ครูที่ปรึกษา นางสาวฉวี โคนพันธุ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ทีม 2 ได้รับรางวัลชมเชย
     1. นายกฤตภัค โพธิ์ชัย
     2. สิทธิโชค แก้วบัณฑิต
     3. นางสาวภัทราพรรณ เขียวสด
     ครูที่ปรึกษา นายณัฐศักดิ์ การุณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์