ฉบับที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ช.อธิป สมศรีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/S ที่เกิดอุบัติเหตุจากรถชน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้รับการผ่าตัดขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กลับมารักษาตัวที่บ้าน ในการนี้คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูที่ปรึกษาชั้นม.2/S มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนจำนวน 1,000 บาท เพื่อให้กำลังใจนักเรียนให้หายจากอาการป่วย ณ บ้านโคกสว่าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์