ฉบับที่ 117 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญกตเวทีต่อคุณครู แสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญา เปิดโอกาสให้ศิษย์ขอขมากรรมคุณครู ให้ครูและศิษย์มีความรักผูกพันกันมากขึ้น และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 3,168 คน ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์