ฉบับที่ 11 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

     ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะครูนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ ระดับเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 โดยมีนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วทยาในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนหนองบัวลำภูพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
      ผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีดังนี้
     โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
     นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
     1.นายจตุรวิทย์ เดชไพรศิลป์ ม. 5/s
     2.นายอดิเทพ จองบุตดี ม.4/s
     3.นางสาวอารียา วุธศรี ม.5/s
     4.นางสาวธัญชนก ศรีวรขาน ม.5/s
     5.นางสาวมาริสา ศรีลาราช ม.5/s
     ครูผู้ควบคุมทีม
     1. นายณัฐศักดิ์ การุณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     2. นายณัฐกร นันทะแพง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     3. นายจิระวัฒน์ สุขศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ครูที่เป็นกรรมการ
     นายวิทยา ผิวงาม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์