ฉบับที่ 107 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท) และคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ดร. ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ภูไททัวร์