ฉบับที่ 104/2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยครูที่รับผิดชอบธนาคารโรงเรียน รับฟังคำชี้งแจงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ในการให้การบริการแก่นักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์