ฉบับที่ 10/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

     โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 จนถึงปัจจุบันมีอายุครบรอบ 39 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และอดีตผู้บริหาร อดีตครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในโอกาสนี้ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
     ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด