เมษายน 2565

Read more
 • 30 April 2565
 • 0

    วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 30 April 2565
 • 0

    วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
 • 30 April 2565
 • 0

    วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
 • 19 April 2565
 • 0

    วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 19 April 2565
 • 0

    วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 19 April 2565
 • 0

    วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
 • 6 April 2565
 • 0

    วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 6 April 2565
 • 0

    เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นักเรียนแกนนำเยาวชนต้นกล้าวิถีพุทธ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

Read more
 • 6 April 2565
 • 0

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 นางนุพิศ อัคพิน พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้ารับโล่รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธดีเด่น

Read more
 • 6 April 2565
 • 0

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 นางนุพิศ อัคพิน พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้ารับโล่รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธดีเด่น