สิงหาคม 2566

Read more
 • 1 September 2566
 • 0

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ตามโครงการสวดมนต์หมู่และขับร้องทำนองสรภัญญะตามวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read more
 • 30 August 2566
 • 0

ต้อนรับนายชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและคณะ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและคณะ เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Read more
 • 30 August 2566
 • 0

คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพงานบำเพ็ญกุศลศพนางวิรัตน์ บรรผนึก ซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงพิชญ์กนิษฐา บรรผนึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

Read more
 • 29 August 2566
 • 0

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ รวมจำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

Read more
 • 25 August 2566
 • 0

งานแนะแนว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนการศึกษาอื่น และสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
 • 25 August 2566
 • 0

ร่วมไว้อาลัยงานพระราชทานเพลิงศพ ดร. ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 บิดาคุณครูอิทธิพล คูณิรัตน์

Read more
 • 25 August 2566
 • 0

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบในการดำเนินการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566