พฤศจิกายน 2566

Read more
 • 6 December 2566
 • 0

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ ๑

Read more
 • 6 December 2566
 • 0

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และร่วมสวดภาวนาพิธีปลงศพ ยอห์น สุริวงค์ ทองวงศ์ษา ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 6 December 2566
 • 0

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
 • 6 December 2566
 • 0

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สัมฤทธิ์ วิลาชัย ซึ่งเป็นคุณแม่ของนางนิตยา ยี่สารพัฒน์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 4 December 2566
 • 0

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันการจัดสวนถาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายที่งดงามและยั่งยืนของเทือกเขาภูพาน” งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Read more
 • 4 December 2566
 • 0

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 ภาษาจีน นำนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

Read more
 • 4 December 2566
 • 0

ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมภาร ขันเงิน รอง.ผกก.ฝ่ายปราบปราม.สภ.เมือง.สกลนครพร้อมทีมงานที่มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด/ป้องกันการทะเลาะวิวาท /วัตถุอันตราย

Read more
 • 4 December 2566
 • 0

งานหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร)” ครั้งที่ 1