ตุลาคม 2566

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

ให้การต้อนรับดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนสว่างแดนดิน ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูปริวรรธน์ อุ่นวิเศษ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

นักเรียนไปแข่งขันฟุตบอลลีค นักเรียน 18 ปี Sakonnakhon Students League 2023-2024 แมทซ์ที่ 1 พบกับทีมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ณ สนามโรงเรียนโพนงามศึกษา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

นางสาวลลิตา มะโนภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนนาฎศิลป์และวงโปงลางมูนมังอิสานร่วมแสดง เวทีกลาง งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 “แลปราสาทผึ้งไทสกล ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม”

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

กลุ่มสาระศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพ สืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ในหัวข้อ แลปราสาทผึ้ง ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/S เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทางทะเลในจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/S เดินทางไปศึกษาดูงานวิจัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี

Read more
 • 9 November 2566
 • 0

รับรางวัลเกียรติยศตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Read more
 • 7 November 2566
 • 0

คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม3/EP, ม.5/EP และ ม6/EP จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์