ฉบับที่ 99 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

     วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566  หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ เวทีชั้นล่างอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์