ฉบับที่ 97/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

      วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายประสาร ภูดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์