ฉบับที่ 93/2565 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้เดินทางไปส่งนายพชกร โกพลรัตน์ ในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโพนพิทยาคม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์