ฉบับที่ 90/2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

    วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ ว่าพันตรีสมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยนักการภารโรง แม่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้มาตรการ 3T 1V ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน และมาตรการ 6-6-7 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไประหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ อาคารเรียนทุกอาคาร ห้องปฏิบัติการทุกห้อง และโรงอาหาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

ภูไททัวร์