ฉบับที่ 88 วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
     1. ประเมินครูอัตราจ้าง จำนวน 6 คน
     2. ประเมินเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 คน
     3. ประเมินนักการภารโรง และแม่บ้าน จำนวน 13 คน
     4. ประเมินยามรักษาการณ์ จำนวน 3 คน
     5. ประเมินพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์