ฉบับที่ 87 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

      ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์