ฉบับที่ 84/2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

   วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่่ร่วมแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครขอนแก่นเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-14 พฤษภาคม 2565 ผลการแข่งขันกรีฑา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ดังนี้
         1. ได้รับรางวัลชนะอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทกระโดดไกลชาย
            นายยศกร ไชยตะมาตย์ ม.6/6 สถิติ 6.16 เมตร
          2. ได้รับรางวัลชนะอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย
             นายยศกร ไชยตะมาตย์ ม.6/6. สถิติ 12.92 เมตร
         ครูที่ปรึกษา 1. นางอรวรรณ นาเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
                       2. นายชัยณรงค์ โคตรชุม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

เช่ารถตู้สกลนคร