ฉบับที่ 82 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์