ฉบับที่ 81 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในการนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก ฯ ก่อนเข้าห้องสอบในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์