ฉบับที่ 79 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อราชการ พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รางวัลเกียรติคุณ สำหรับผู้ไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) และเกียรติบัตรผู้มีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการนิเทศแบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์