ฉบับที่ 76/2565 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

  วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 และร่วมยินดีกับบุคลากรในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 2 คน คือนายสุชาติ ธุระพระ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครและนายพชกร โกพลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร บุคลากรที่ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวน  1 คน นางสาวธิดาภรณ์ บุตโคต และนายธนกร อินธิแสน ครูอัตราจ้าง ได้รับบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ เวทีชั้นล่างอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เช่ารถตู้สกลนคร