ฉบับที่ 76 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

     ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕) ณ เมรุชั่วคราววัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์