ฉบับที่ 75/2565 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

    วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลดังนี้
    ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาคสงฆ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 จัดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
          1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน (ได้เข้ารอบระดับประเทศ)
                   ครูที่ปรึกษา 1.นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ 2.นางอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา
         2. รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
                   ครูที่ปรึกษา 1.นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา 2.นางวาศนา อัคราช
เช่ารถตู้สกลนคร