ฉบับที่ 75 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

     ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 105.69 คะแนน ได้ลำดับที่ 11 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 โรงเรียน ในการนี้ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายจำนงค์ ประสานวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์