ฉบับที่ 69 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program จัดกิจกรรมค่าย STEM พัฒนาศักยภาพนักเรียน EP ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยมีนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM และมีคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์