ฉบับที่ 68/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

    วันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2565 ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายปิติภัทร  ไกยพาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ  ห้องประชุมห้วยทราย  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้คณะครู บุคลากร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้