ฉบับที่ 66 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และนางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ในโอกาสออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 เพื่อกำกับ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์