ฉบับที่ 60 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์ ครูแนะแนว พร้อมด้วยนางสาวลลิตา มะโนภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยชอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภูไททัวร์