ฉบับที่ 59 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางเดือนฉาย ใจคง งานห้องสมุดโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ (ฉบับพระราชทาน) จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์