ฉบับที่ 57 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

       วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 123 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในทางที่ดีขึ้น ณ วัดถ้ำบิ้ง บ้านประชาสุขสันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์