ฉบับที่ 52 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองที่มาสมัคร ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์