ฉบับที่ 49/2565 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

   วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย 1.นางสาวนันทิดา นาโควงค์  2.นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นางสาวลำแพน มหาวงศ์ และนางเดือนฉาย ใจคง ณ  ห้องประชุมห้วยทราย  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้คณะครูโรงเรียนธาตุนรายณฺวิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้